’n Perspektief op Afrikaans se historiese erfenis: Die Afrikaanse boedel ná 100 jaar

A perspective on Afrikaans’s historical heritage: The Afrikaans estate after 100 years

  • WAM Carstens Noordwes-Universiteit
Keywords: Afrikaans, Afrikaanse pakket, Afrikaanse boedel, assosiasie, beeld, erfenis, etiketteer, herkoms van Afrikaans, houding, inklusief, nalatenskap, persepsiestudie, taalgemeenskappe

Abstract

In sy boek Encountering apartheid’s ghost – from Krugersdorp to Constitution Hill (2020) vertel dr. Leon Wessels, voormalige politikus (NP-parlementslid en oudminister in verskeie NP-regerings) en oudkommissaris van die Menseregtekommissie (MRK), van ’n kongres wat hy in 2003 in Belfast, Noord-Ierland bygewoon het en waar die kwessie van tuiswees in en verbondenheid aan Afrika ter sprake gekom het tydens gesprekke wat hy met afgevaardigdes uit ander lande uit Afrika gehad het:

At the end of the conference we parted as friends. The Africans said goodbye with the honest wish to meet again, well knowing that we share more than just the same continent. We also knew that we share a past and a future. Being an African means so much more than enjoying Africa’s natural beauty. You also have to be able to identify with the people of the continent. (Eie beklemtoning.)

Author Biography

WAM Carstens, Noordwes-Universiteit

Navorsingsfokusarea: Tale en Literatuur in die SA konteks, Fakulteit Geesteswetenskappe, Noordwes-Universiteit, Potchefstroom, Suid-Afrika

Published
2023-09-16
Section
Navorsings- en Oorsigartikels