Gemeenskappe in ’n gedifferensieerde samele

Communities within a differentiated society

  • Editorial Office
  • Danie Strauss Noordwes-Universiteit
Keywords: Geheel-dele, individualisme, atomisme, universalisme, holisme, polis, vorm-materie motief, elementêre grondbegrippe, saamgestelde grondbegrippe, tipe begrippe, begripstransenderende kennis, solidêre eenheidskarakter, permanente gesagstruktuur, maatskapsbetrekkinge, gemeenskappe, verbande, soewereiniteit-in-eie-kring, logiese skepping, redelike orde

Abstract

Op die basis van verskillende tipes grondbegrippe ondersoek hierdie artikel die aard van verskillende wyses van omgang en verkeer in ’n gedifferensieerde samelewing – as alternatief op die eensydighede van individualistiese en universalistiese samelewingsbeskouings. Jellinek verwys selfs na hierdie twee sienings as wêreldbeskouings. Dit verantwoord die aard van maatskapsverhoudinge, gemeenskapsverhoudinge en verbandsverhoudinge en sluit af met ’n saaklike bespreking van enkele grondmomente van die wysgerige grondidee waarmee Goosen opereer.

Author Biography

Danie Strauss, Noordwes-Universiteit

Skool vir Filosofie
Noordwes-Universiteit
Potchefstroom Kampus

Published
2018-06-09
Section
Aktueel