De Kaapse kopers van de Reis naar Syrië en Palestina in 1851 en 1852 (1854) van CWM van de Velde

The buyers at the Cape of Reis naar Syrië en Palestina in 1851 en 1852 (1854) by CWM van de Velde

  • Gerrit J Schutte Vrije Universiteit Amsterdam
Keywords: Kaap de Goede Hoop, Heilig Land, Nederlandstalige boeken, Bijbelstudie, pietisme, evangelisatie, zending, Beloofde Land, Voortrekkers, Jerusalemgangers, CWM van de Velde, NH Marais

Abstract

De voormalige Nederlandse marineofficier, cartograaf en tekenaar Charles William Meredith van de Velde (1818–1898) publiceerde in 1854 een Reis door Syrië en Palestina in 1851 en 1852. Van de Velde was een aanhanger van de Nederlandse opwekkingsbeweging, het Réveil. Hij had internationale contacten, was in de jaren 1860 bevriend met Henry Dunant en was medeoprichter van het Rode Kruis. In 1851–1852 (en in 1861–1862 opnieuw) reisde hij in het Nabije Oosten, met de bedoeling een betere kaart en beschrijving van het Heilig Land te maken. In 1854, na veertig jaren van anglicering, kochten maar kleine aantallen Kapenaren in voor Nederlandse boeken. Maar voor Van de Velde’s dure en tweedelige Reis naar het Heilig Land tekenden meer dan honderd mensen aan de Kaap in! Wilden zij het boek hebben omdat zij de auteur hadden gekend, toen hij 1848–1850 aan de Kaap verbleef? In die tijd had hij allerlei mensen ontmoet, had aandacht getoond voor evangelisatie en had zelfs Messenger of Mercy van de Britse prediker James Smith vertaald, als De vredeboode voor geloovige lijders en uitgegeven door de Kaapse drukker NH Marais (1850)? Of verwachtten gelovigen erin gegevens om de Bijbel beter te verstaan, de omzwervingen van Abraham, de wandelingen van Jezus, de aanwijzingen door de woestijn naar het Beloofde Land?

Author Biography

Gerrit J Schutte, Vrije Universiteit Amsterdam

Emeritus hoogleraar, Geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme, Vrije Universiteit Amsterdam en Professor Extraordinarius, Departement Geskiedenis, Universiteit van Suid-Afrika

Published
2021-06-17
Section
Navorsings- en Oorsigartikels