’n Chinese padkaart vir die hervestiging van vrygelate gevangenes: ’n Gevallestudie

A Chinese road map to offender re-entry: A case study

  • Casper Lötter Noordwes-Universiteit
Keywords: kruis-kulturele oefening, uitgesoekte straf- en hervestigingspraktyke, Volksrepubliek van China, eie bodem, sekondêre data-analise, padkaart, hervestiging van vrygelate gevangenes, Braithwaite se belangrike onderskeid, hardestigmatiserend-beskamende kulture, integrerendbeskamende kulture

Abstract

Hierdie bydrae is ’n kruis-kulturele oefening, binne ’n filosofiese, interdissiplinêre perspektief, waar gesteun word op die werk van beide Derrida en Lacan oor die verplasing van die betekenaar van sy oorspronklike samehang na ’n vars, vreemde konteks. In die lig van die bewese versuim van hervorming en die onaanvaarbare mislukking van hervestigingspogings in Westerse jurisdiksies (wat Suid-Afrika insluit), word data op uitgesoekte straf- en hervestigingspraktyke in die Volksrepubliek van China ingewin en gekodeer met die oog op die aanbieding van ’n padkaart vir die hervestiging van vrygelate gevangenes op eie bodem. Die uitgesoekte temas wissel van hervestiging tot gevangehouding (in daardie omgekeerde orde). Die data is ingewin by wyse van sekondêre data-analise en gekodeer deur die gebruik van ’n tematiese patroon. Hierdie oefening is geïnspireer deur Braithwaite se belangrike onderskeid tussen hardestigmatiserend-beskamende kulture (Suid-Afrika, die VSA) en integrerend-beskamende kulture (China, Japan). Deur ’n abduktiewe (“abductive”) navorsingsbenadering met ’n kultuurvermengingsmetode te verbind, is dit moontlik om data van die Volksrepubliek saam te snoer met waarnemings oor hoe dit bestaande hervestigingstendense in Suid-Afrikaanse pogings tot hervorming van gevangenes kan aanvul. Gegewe die ingewikkelde aard van misdaad, word van ’n interdissiplinêre benadering gebruik gemaak in ’n poging om met behulp van ’n nuwe aanwending van ’n ou teorie en in ’n nuwe konteks ’n beter begrip van misdaad te bekom.

Author Biography

Casper Lötter, Noordwes-Universiteit

Na-doktorale Navorsingsgenoot, Noordwes-Universiteit, Potchefstroom, Suid-Afrika

Published
2021-06-17
Section
Navorsings- en Oorsigartikels