Erratum

  • Editorial Office

Abstract

In die Septembernommer van die Tydskrif vir Geesteswetenskappe, 60(3):764-782 is per abuis ’n foutiewe foto van MA Tsegaye by die outeursbesonderhede van die volgende artikel geplaas:

MA Tsegaye en RJ Botha
Die bemagtiging van sekondêreskool-hoofde in Ethiopië om hulle in staat te stel om hul onderrigleierskapsrolle doeltreffend te verrig / Empowering secondary-school principals in Ethipia to perform their instructional leadership roles more effectively.

Published
2020-12-15
Section
Erratum