Die Bailie’s Party-trilogie: Karel Schoeman (en MD Nash) en die 1820- Britse Setlaars

The Bailie's Party trilogy: Karel Schoeman (and MD Nash) and the 1820 British Settlers

  • André Wessels Universiteit van die Vrystaat
Keywords: 18de- en 19de-eeuse Engeland, Britse Setlaars, Bailie’s Party, John Bailie, Kaapkolonie, grensgebied, Sesde Grensoorlog, historiografie, Karel Schoeman, MD Nash

Abstract

Kort voordat die aankoms van die 1820- Britse Setlaars 200 jaar gelede herdenk behoort te word, het drie boeke, wat die vooraanstaande Afrikaanse skrywer Karel Schoeman (1939–2017) kort voor sy dood voltooi het, genaamd die Bailie’s Party-trilogie, die lig gesien. Schoeman het ’n groot aantal bronne geraadpleeg met die oog op die skryf van die boeke, maar die kern van die publikasies is gebaseer op die navorsing en onvoltooide manuskripte wat deur mev. MD (“Dee”) Nash (1928–2010) nagelaat is. Die uitgangspunt van hierdie artikel is dat dit nie moontlik is om die ontwikkeling van Suid-Afrika (soos ons dit vandag ken) na behore te begryp sonder om nie ook die rol van die 1820- Britse Setlaars te ondersoek nie. Die doel van hierdie studie is om Schoeman se Bailie’s Party-trilogie krities te evalueer deur dit onder meer binne die breër raamwerk van sy ander historiese werke te plaas en die historiografiese betekenis van die trilogie te bepaal deur dit met sommige ander werke oor die 1820- Britse Setlaars te vergelyk.

Author Biography

André Wessels, Universiteit van die Vrystaat

Departement Geskiedenis, Universiteit van die Vrystaat, Bloemfontein, Suid-Afrika en Besoekende Professorale Genoot ,UNSW Canberra van die Australian Defence Force Academy

Published
2020-12-15
Section
Navorsings- en Oorsigartikels