Persoonsgerichte burgerschapsvorming in het openbaar voortgezet onderwijs

Person-oriented citizenship education in public secondary education

  • Angelique Heijstek-Hofman Universiteit van Tilburg
  • Monique C H van Dijk-Groeneboer Universiteit van Tilburg
  • Marije A A van Amelsvoort Universiteit van Tilburg
Keywords: Levensbeschouwing, identiteitsontwikkeling, levensbeschouwelijke vorming, levensbeschouwelijke geletterdheid, burgerschapsvorming, jongeren, leerling, openbaar onderwijs, middelbaar onderwijs, identiteit, democratie, participatie, persoonsgerichte burgerschapsvorming

Abstract

Om als veerkrachtige, verantwoordelijke en bewuste burgers deel te nemen aan de steeds veranderende samenleving hebben jongeren levensbeschouwelijke vorming nodig. Het ontwikkelen van de eigen identiteit en een persoonlijke levensbeschouwing geeft jongeren richting en betekenis aan hun leven en levensbeschouwelijke geletterdheid zorgt voor een stevige kennisbasis waardoor zij de samenleving beter begrijpen en hun overtuigingen, waarden en drijfveren kunnen uitdrukken en beargumenteren. In Nederland biedt het openbaar voortgezet onderwijs echter geen structurele levensbeschouwelijke vorming aan door de connotatie van dit vakgebied met het bijzonder onderwijs en het opvoeden in een religie. Dit artikel betoogt dat levensbeschouwelijke vorming door middel van persoonsgerichte burgerschapsvorming wel een structurele plek in het openbaar voortgezet onderwijs kan krijgen. Burgerschapsvorming is op de meeste scholen geen vak op zichzelf, maar wel een leergebied waar scholen aandacht aan moeten besteden. Burgerschapsvorming bestaat uit drie domeinen, namelijk democratie, participatie en identiteit. Persoonsgerichte burgerschapsvorming richt zich op het identiteit domein van burgerschapsvorming en komt overeen met levensbeschouwelijke vorming. Zowel de inhoud als de naam van persoonsgerichte burgerschapsvorming sluit aan bij de identiteit en opdracht van het openbaar voortgezet onderwijs. 

Author Biographies

Angelique Heijstek-Hofman, Universiteit van Tilburg

Departement Practische Theologie en Godsdienstwetenschap, Tilburg School van Katholieke Theologie, Universiteit van Tilburg

Monique C H van Dijk-Groeneboer, Universiteit van Tilburg

Departement Practische Theologie en Godsdienstwetenschap, Tilburg School van Katholieke Theologie, Universiteit van Tilburg

Marije A A van Amelsvoort, Universiteit van Tilburg

Departement Practische Theologie en Godsdienstwetenschap, Tilburg School van Katholieke Theologie, Universiteit van Tilburg

Published
2020-09-29
Section
Navorsings- en Oorsigartikels